Trường THCS Giao Xuân

Địa chỉ:Xóm Xuân Tiên - Giao Xuân - Giao Thủy - Nam Định